Kungörelse, protokollet från Kommunernas socialtjänsts förbundsstämma 14.6.2024

Publicerad 17.6.2024 09:43 | Uppdaterad 10.7.2024 13:17

Kommunernas socialtjänst k.f. höll stämma fredagen den 14 juni 2024. Där behandlades paragraferna 11-19.

Protokollet justerades direkt efter mötet den 14.6 och finns tillgängligt på www.kst.ax samt på kommunalförbundets kansli på Skarpansvägen 30.

Kommunalförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla 17.6.2024. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades på kommunalförbundets elektroniska anslagstavla.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

Åsa Andersson
Kanslisekreterare

Se protokollet i bilagan här intill.