Infobladet nr 10 oktober 2022

Nu finns ett nytt nummer av infobladet ute, nr 10 oktober 2022. Trevlig läsning!