Infobladet nr 11 november 2022

Nu finns ett nytt nummer av infobladet ute, nr 11 november 2022. Trevlig läsning!