Infobladet nr 12 december 2021

Nu finns ett nytt nummer av Infobladet, nr 12 december 2021. Trevlig läsning!