Infobladet nr 12 december 2022

Nu finns ett nytt nummer av infobladet ute, nr 12 december 2022. Trevlig läsning!