Infobladet nr 2 februari 2022

Nu finns ett nytt nummer av Infobladet, nr 2 februari 2022. Trevlig läsning!