Infobladet nr 7-8 juli-augusti 2024

Nu finns ett nytt nummer av infobladet, nr 7-8 juli-augusti 2024. Trevlig läsning!