Infobladet nr 7/8 juli-augusti 2022

Nu finns ett nytt nummer av infobladet ute, nr 7/8 juli-augusti 2022. Trevlig läsning!