Information om överföring till en kommun

I bilagan här intill hittar du information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland.

Інформація про переведення до муніципалітету для осіб, які отримали тимчасовий захист та проживають на Аландських островах.

Информация о переводе в муниципалитет для лиц, получивших временную защиту и проживающих на Аландских островах.