Samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer

Eckerö kommun samarbetar med föreningar och organiserade frivilliga gällande integrationen av ukrainska flyktingar i kommunen. Kommunen uppmanar ukrainska flyktingar att kontakta kommunkansliet vid behov av hjälp. För närvarande finns två familjer som kommunen har vetskap om och som är i behov av ekonomiska bidrag och understöd för att främja integrationen. 

Marthorna i Eckerö har öppnat matkonton med startpeng på Hugos i Hammarland och bland annat Röda Korset och Överby byalag bistår nu med medel till dessa konton. Familjerna har fått tillgång och kan tills vidare handla mat och förnödenheter enligt sina egna behov tack vare det.

Folkhälsan i Eckerö understöder även familjerna ekonomiskt med bidrag till olika fritidsaktiviteter.

Eckerö församling bistår familjerna med möjligheten att handla kläder, möbler och övrigt via Emmaus butiker på Åland. För att ta del av det kontaktar man församlingsprästen eller diakonissan.

Se bilagan för information om samarbetsmötet för integration som hölls på kommunkansliet 31.3.2022