Snöplogningstjänster

Kommunfullmäktige har den 12.10.2023 § 48 fastställt ett pris för snöplogningstjänster. Snöplogningstjänster kan kommuninvånare som har hemservice, nyttjar färdtjänst eller är pensionärer 75 år fyllda få. 

Snöplogningstjänsten innebär att personen får infarten plogad. Plogningsområdet ska märkas tydligt med plogpinnar för att undvika skador och underlätta plogningen. Kommunen ansvarar inte för skador i samband med plogningen. Vid eventuella skador kontaktas plogaren i första hand. Observera att kommunen inte kan garantera att plogningen är utförd före kl. 12.00. Om behov för tidigare plogning finns (t.ex. för läkarbesök) kontaktas i första hand plogaren och i mån av möjlighet utförs plogningen enligt önskemål.

Avgiften för tjänsten är 104 euro vid anmälan senast 30.11.2023 och 153 euro vid anmälan efter 30.11.2023. De hemserviceklienter som har 38 eller fler servicetimmar/månad erhåller snöplogning gratis (tidigare kategori C).

Du som önskar kommunal plogning kan anmäla dig genom att kontakta kommunkansliet per telefon +358 18 32930 eller per e-post info@eckero.ax och får då faktura skickad till dig.

Om du inte vill ha faktura betalar du in på nedanstående konto direkt, kom ihåg att fylla i din adress i meddelanderutan.
Till konto ÅAB: FI41 6601 0002 0079 95
Nordea: FI49 2296 1800 1234 96

Snöplogning utförs inte innan avgiften är betald.