Senaste nytt

1.11.2023 - Infobladet nr 11 november 2023
Nu finns ett nytt infoblad ute, nr 11 november 2023. Trevlig läsning!
Läs mer om Infobladet nr 11 november 2023 ›
18.10.2023 - Snöplogningstjänster
Kommunfullmäktige har den 12.10.2023 § 48 fastställt ett pris för snöplogningstjänster. Snöplogningstjänster kan kommuninvånare som har hemservice, nyttjar färdtjänst eller är pensionärer 75 år...
Läs mer om Snöplogningstjänster ›
1.10.2023 - Infobladet nr 10 oktober 2023
Nu finns ett nytt infoblad ute, nr 10 oktober 2023. Trevlig läsning!
Läs mer om Infobladet nr 10 oktober 2023 ›
1.9.2023 - Infobladet nr 9 september 2023
Nu finns ett nytt infoblad ute, nr 9 september 2023. Trevlig läsning!
Läs mer om Infobladet nr 9 september 2023 ›
1.7.2023 - Infobladet nr 7-8 juli/augusti 2023
Nu finns ett nytt infoblad ute, nr 7-8 juli/augusti 2023. Trevlig läsning!
Läs mer om Infobladet nr 7-8 juli/augusti 2023 ›
6.6.2023 - Infobladet nr 4 april 2023
Infoblad nr 4 
Läs mer om Infobladet nr 4 april 2023 ›
1.6.2023 - Infobladet nr 6 juni 2023
Nu finns ett nytt infoblad ute, nr 6 juni 2023. Trevlig läsning!
Läs mer om Infobladet nr 6 juni 2023 ›
1.5.2023 - Infobladet nr 5 maj 2023
Nu finns ett nytt infoblad ute, nr 5 maj 2023. Trevlig läsning!
Läs mer om Infobladet nr 5 maj 2023 ›
6.4.2023 - Information om överföring till en kommun
Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland, på svenska, українською мовою, на русском.
Läs mer om Information om överföring till en kommun ›
1.4.2023 - Infobladet nr 4 april 2023
Nu finns ett nytt infoblad ute, nr 4 april 2023. Trevlig läsning!
Läs mer om Infobladet nr 4 april 2023 ›

Upptäck mer