Trygghetslarm

Trygghetstelefon är en av Eckerö kommuns stödtjänster som möjliggör hemmaboende för äldre. Trygghetstelefonen är avsedd för personer som bor hemma och löper risk för fall eller känner sig otrygga i hemmet.

Så här får du tillgång till trygghetslarm:

  • Äldreomsorgsledaren eller omvårdnadsledaren beviljar trygghetslarm efter behovsbedömning. Fyll i blanketten ”Ansökan om trygghetslarm” som finns här intill och till pappers på kommunkansliet.
  • Beviljande tjänsteman är i kontakt med Alandica Security AB som ordnar installationen av larmet hemma hos klienten.
  • Klienten betalar en månadsavgift på 20 €/månad.
  • Kommunen står för inkopplingsavgiften och en engångsavgift för hyra av nyckelskåp.
  • I första hand är det Alandica Security AB som åker på larm. I vissa fall kontaktas klientens anhöriga.