Domstolsbeslut, Ålands förvaltningsdomstol

Publicerad 14.12.2022 11:40 | Uppdaterad 14.12.2022 11:42

Ålands förvaltningsdomstols beslut i besvär som gäller kommunalärende, se bilagan.